HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (PT-...) chế biến thực phẩm Mega Việt Phát

I. Tính chất nước thải.

Xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt: Nguồn phát sinh từ bể tự hoại được dẫn về hố thu gom.

Nước thải sản xuất thực phẩm. Với tính chất là chế biến thịt tươi, nước thải phát sinh trong quá trình rửa thiết bị, rửa thực phẩm có các  thông số đặc trưng: pH thấp, hàm lượng chất hữu cơ cao, thể hiện qua hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng chứa N, P, các chỉ số về nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu cầu oxy hoá học (COD), …với nồng độ khá cao, đặc biệt là dầu mỡ cao.

II. Công nghệ xử lý.


Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải thực phẩm vừa và nhỏ kết hợp với công nghệ MBR

Thuyết minh công nghệ

Nước thải phát sinh từ các từ các hoạt động sản xuất và vệ sinh sẽ tự chảy về bể thu gom.

a.  Bể thu gom.

Nước thải phát sinh từ các từ các hoạt động sản xuất và vệ sinh… sẽ  tự chảy về bể thu gom. Bể thu gom là công trình chuyển tiếp giữa điểm phát sinh nước thải và trạm xử lý. Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển và tận dụng được cao trình của các công trình đơn vị phía sau. Nước thải từ bể gom được bơm vào ngăn sinh học kết hợp màng MBR.

b. Ngăn sinh học kết hợp với màng MBR

MBR là một ứng dụng kỹ thuật mới trong xử lý nước thải, nó kết hợp giữa hai quá trình dùng màng với bể sinh học bùn hoạt tính lơ lửng. Trong điều kiện cấp khí liên tục các vi sinh vật sống phát triển và xử lý các chất hữu cơ có trong nước thải, MBR là sự cải tiến của quy trình xử lý bằng bùn hoạt tính, với kích thước lổ màng rất nhỏ được tính bằng micromet,  màng MBR sẽ giữ lại tất cả các cặn lơ lửng và cả các vi sinh vật gây bệnh nên không cần bể lắng bậc 2 và bể khử trùng.   

Nhờ sử dụng màng, các thể cặn được giữ lại trong bể lọc, giúp cho nước sau xử lý có thể đưa sang công đoạn tiếp theo hoặc xả bỏ đạt quy chuẩn thải ra môi trường

c.  Ngăn nước sạch

Nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm hút nước sạch hút ra ngoài và chứa trong ngăn chứa nước sạch, sau đó thải ra ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả: QCVN 40 – 2011/BTNMT (Cột B).

d.  Ngăn chứa bùn

Xử lý nước thải bằng công nghệ MBR có thể vận hành ở nồng độ bùn hoạt tính rất cao. Bùn dư sẽ được bơm bùn bơm về ngăn chứa bùn lưu trử và thải bỏ theo đúng quy định của phát luật. Phần nước sau khi tách bùn sẽ được đưa trở lại bể để tiếp tục xử lý.

tags: xử lý nước thải, xử lý nước thải thực phẩm, xu ly nuoc thai, xu ly nuoc thai thuc pham, mang MBR, màng MBR,