Tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ - DỰ TOÁN NGÀNH NƯỚC
KỸ SƯ THIẾT KẾ - DỰ TOÁN NGÀNH NƯỚC

Hãy tham gia đội ngũ Ptech tạo nên những giá trị riêng cho bản thân, chúng tôi luôn chào đón những ứng viên giàu tính sáng tạo và nghiêm túc trong lao động.

NHÂN VIÊN SEO WEB
NHÂN VIÊN SEO WEB

Ptech là công ty chuyên biệt về công nghệ xử lý nước, xử lý môi trường. Nếu bạn có hứng thú và muốn tạo ra giá trị cho bản thân, Ptech mong mõi Qua bạn Ptech sẽ đọng lại trong tâm trí của khách...

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Ptech luôn quan niệm nguồn lực nhân sự là cốt lõi của mọi vấn đề trong công ty. Ptech luôn hy vọng ứng viên tham gia tích cực vào sự thịnh vượng chung và tạo nên giá trị của mỗi cá nhân.

Công ty TNHH Công nghệ Ptech